Skip to main content

Asiakaspalvelu +358 50 593 0371

Asiakaspalvelu +358 50 593 0371

Lämpöeristys

Matalalämpötilaeristykset

Perinteisesti eristämiseen on käytetty villatuotteita. Villa on helppo, kohtuuhintainen ja useimmiten hyväksi todettu tuote eristyksen aikaan saamiseen. On olemassa kuitenkin kohteita, joissa villatuotteet eivät ole paras mahdollinen ratkaisu ja siihen tarjoamme vaihtoehtoja.

Mahdollisia ongelmia villatuotteiden käytössä:

  • kosteudesta aiheutuva eristyskyvyn lasku
  • kosteudesta aiheutuva eristetyn pinnan korroosio
  • ilmavirtausten aiheuttama huono eristyskyky
  • vuotokohtien hankala paikantaminen
  • eristettävien kohteiden hankalat muodot

Rodbayn tarjoamat eristyspinnoitteet muodostovat eristettävään pintaan rakenteen,  jonka eristyskyky perustuu materiaalin keraamikomponentteihin ilman sijaan. Näin pinnoitteen sisään ei muodostu merkittävää kosteutta eikä ilmavirtaukset pääse vaikuttamaan materiaalin eristysarvoon. Myöskään pinnoitteen alle ei muodostu kosteutta ja pintojen korroosio vähenee merkittävästi.

Jos pinnoittamalla eristetylle alueelle syntyy vuoto, se näkyy paikallisesti siinä, missä vuotokohta on. Eristys on helppo puhdistaa korjattavalta alueelta ja uusia korjauksen jälkeen. Eristyspinnoitteet eivät myöskään ole herkästi syttyviä kuten esimerkiksi polyuretaanipohjaiset eristyspinnoitteet.

Tutustu oheisiin videoihin

Korkealämpötilaeristykset

Villan eristyskykyä voidaan parantaa käyttämällä villan pinnassa heijastavia pinnoitteita. Uunien, kansien ja erilaisten kuumankestävien rakenteiden kuten senkkojen taustaeristystä voidaan parantaa ITC-tuotteiden ja villojen yhteisvaikutuksella. Kerrostamalla ITC-pinnoitteita villan kanssa saadaan aikaan pelkkää villaa huomattamavasti parempi eristyskyky. Mittausten perusteella terässenkan ulkolämpötila alenee jopa 80 °C 25 mm villakerroksella käyttämällä apuna pinnoitusta.

Pinnoituksen etuina ovat eristyskyvyn lisäksi pintojen lämmönkestävyyden parantaminen kaasuatmosfääreissä sekä kyky vastustaa sulan tunkeutumista rakenteiden läpi.

Rodbay Oy

Teollisuuskatu 1 A 4
FI-49400 Hamina, Finland
+358 50 5930371

Lyhyesti

Rodbay Oy tuottaa innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen.