Skip to main content

Asiakaspalvelu +358 50 593 0371

Asiakaspalvelu +358 50 593 0371

T&K-projektit

Hankkeen julkinen nimi

Lämmön laadun parantaminen teollisuusuuneissa

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Lämpösäteilyn ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus teollisuusuuneissa tapahtuvan lämpenemisen
nopeuteen. Esimerkkinä alumiiniseokset, joissa 1 mikrometrin muutos aallonpituudessa, johtaa 55 %
muutoksen alumiiniseoksen kyvyssä absorboida kyseistä lämpösäteilyä. Näiden ominaisuuksien
hyödyntäminen mahdollistaa lämmitysnopeuksien kasvattamisen samalla tai pienemmällä
energiankulutuksella uhraamatta nopeutuvan lämmityksen yleensä tuottamaan lämpötilaeroa
lämmitettävissä kappaleissa. Aiemmin tämä näytetty toteen poltinpohjaisella lämmityksellä.
Hankkeessa kehitetään sähkökäyttöinen uuni, jolla lämpösäteilyn ominaisuuksia voidaan hyödyntää.

Hankkeen julkinen nimi englannin kielellä

Improvement of heat quality in industrial furnaces

Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

Heat radiation has a significant effect on heating speed in industrial furnaces. E.g. with aluminium alloys
1 micrometer change in wavelength causes 55 % change in absorption rate. Taking advantage of these
properties allows increase in heating rates with the same or lower energy consumption without
sacrificing equal temperature distribution within the products as usually is the case when heating rate is
increased. Results have been achieved using combustion based heating. The aim of this project is to
develop electrically heated furnace that enables taking advantage of radiation properties.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Rodbay Oy:lle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Tukea on myönnetty hankkeeseen ”Lämmön laadun parantaminen teollisuusuuneissa”.
Tavoitteena 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen.
Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen

Rodbay Oy

Teollisuuskatu 1 A 4
FI-49400 Hamina, Finland
+358 50 5930371

Lyhyesti

Rodbay Oy tuottaa innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen.