Skip to main content

Asiakaspalvelu +358 50 593 0371

Asiakaspalvelu +358 50 593 0371

Palvelut

Tekniikan kehittyessä ja ihmisten vaihtuessa voi jotkin prosessit jäädä tehokkuudessa jälkeen optimaalisesta toiminnasta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi korkealämpötilarakenteet, toimintamallit ja energian tuottaminen.

Esimerkiksi energiatehokkuuden optimointi vaikuttaa yleensä energiatehokkuuden lisäksi tuotantoajan lisääntymiseen, laadun paranemiseen sekä kunnossapitokustannusten laskuun. Rodbayn palvelut jakautuvat tämän perusteella kahteen osaan.

Prosessimittaukset ja analyysit

Erityisesti korkealämpötilaprosesseissa näkyy energian kallistumisen synnyttämä muutospaine parantaa energiatehokkuutta. Kuitenkin erilaisten rakenteiden tai toimintamallien muuttaminen vaatii perusteluksi kokemuksen sekä mittaukset, joiden perusteella investoinneille voidaan määritellä takaisinmaksuaika. Sen vuoksi Rodbay tarjoaa mittaus- ja analyysipalveluita, joiden perusteella voidaan tutkia prosessien nykytila ja määritellä potentiaali erilaisille kehitystoimille.

Esimerkkeinä voidaan sanoa erilaisten uunien ja kuumennusprosessien mittaukset, rakenneanalyysit sekä toimintamallit.

Prosessioptimointi

Usein prosessien optimointi ei onnistu ilman koko prosessin ymmärtämistä ja samalla kykyä ottaa huomioon prosessin ja erityisesti prosessilaitteistojen yksityiskohtia. Vanhojen työntekijöiden korvautuessa nuoremmilla, syntyy tarve tuoda tällaista tietoa yrityksen ulkopuolelta. Parhaaseen lopputulokseen päästään yhdistämällä ulkoa tuotu tieto tiiviissä yhteistyössä yrityksen oman osaamisen kanssa.

Rodbay Oy

Teollisuuskatu 1 A 4
FI-49400 Hamina, Finland
+358 50 5930371

Lyhyesti

Rodbay Oy tuottaa innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen.