Yritys

Rodbay Oy keskittyy kolmeen pääasiaan: energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen. Yritys on keskittynyt tuomaan uusia innovaatioita tekniikan osa-alueilta toisille ja ymmärtämään asiakkaiden tarpeita. Oivallukset ja niiden yhdisteleminen erilaisiksi uusiksi ratkaisuiksi vaatii samanlaista avomielistä suhtautumista ja kekseliäisyyttä kuin alkuperäistenkin oivallusten tekeminen. Uusien keksintöjen rinnalla yritys kuitenkin kunnioittaa perinteitä ja pyrkii säilyttämään kehityksessä vanhat viisaudet, jotka aikojen saatossa helposti ovat painuneet unholaan.

Tärkeimpänä osa-alueena Rodbay Oy kehittää erilaisia pinnoitusratkaisuja. Siitä tulee yrityksen pinnoitusliiketoiminnan motto “Surface Is Everything” eli aina ei tarvitse mennä pintaa syvemmälle. Pinnat ovat tärkeässä osassa niin materiaalien kulumisessa kuin lämmönsiirrossakin. Kiinnostus erityisesti pintojen lämmönsiirrollisten ominaisuuksien muokkaamiseen on noussut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana voimakkaasti ja saadut tulokset osoittavat suuret mahdollisuudet energiansäästöön, laadun parantamiseen ja tuotannon tehokkuuden parantamiseen.

Rodbay Oy haluaa omalla panoksellaan näyttää toteen kuinka tehokkaita erilaiset pinnoitteet voivat olla ratkaistaessa nykypäivän haasteita.

DI Sami Vapalahti (metallurgia)

2011- Rodbay Oy
– Hyväksytty suurten yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilö 2015-
– Energiatehokkuuskonsultti Energiatehokkaat Teollisuusuunit (TUET), Motiva
– Työmaajohto ja vuoraussuunnittelu, Tekmur Oy
– Energiatehokkuushanke Sulzer Pumps, Kotkan Valimo
– Energiatehokkuushanke Metso Minerals, Tampereen Valimo

2008-2010 Kehitysinsinööri, projektipäällikkö, Refrak Oy
– Projektihallinta
– Vuoraussuunnittelu
– Myynti

1999-2008 Tutkija/tutkimusapulainen VTT, Teknillinen korkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto
– Tutkijavaihto Illinois yliopisto, USA/CINVESTAV Saltillo, Meksiko: Vesi-ilmasuuttimien jäähdytystehon mallinnus ja sen vaikutus lämmönsiirtosimuloinnin tuloksiin
– Jatkuvavalun välialtaan matemaattinen mallinnus
– Jähmettymisen, mikrorakenteen ja vikojen matemaattinen mallinnus
– Kappalevalujen mallintaminen
– Magneettisten muistimateriaalien mekaaninen testaaminen